klab
"What I cannot create, I do not understand." – R. Feynman
Jonas Kubilius

VU FsF 2009 m. ruduo

VU FsF , 2009-09-17

Atsakymai į kelis klausimus, į kuriuos netvirtai per paskaitas atsakiau:

  • Kuria kryptimi sklinda elektrinis signalas neuronu?

Iš vieno neurono aksono galo išskirti neuromediatoriai patenka ant kito neurono dendritų receptorių, o iš ten impulsas elektriniu būdu keliauja iki to neurono aksono galo. (Bet yra ir išimčių šiai taisyklei.)

  • Kodėl šviesos „riestainiui“ užgesus, ON ląstelė kurį laiką šiek tiek aktyviau veikia?

Tai kiek sudėtingesnis klausimas, nes reikia žinoti fotoreceptorių veikimo principus. Paprastai, kol šviesa nepatenka į fotoreceptorius, jie perduoda pastovius impulsus – tai vadinamoji „tamsioji srovė“. Patekui šviesai, srovėsusilpnėja. Kas tad nutinka šviesos riestainiui užgesus? Tie fotoreceptoriai, kurie siuntė signalus į ON ląstelės periferiją (ne centrą), jie jau nuvargę nuo darbo ir šviesos riestainiui pranykus, siunčia mažiau tamsiosios srovės negu įprastai. Fotoreceptoriai, siunčiantys signalus į ON ląstelės centrą, lig šiol nieko neveikė (į juos šviesa nešvietė), todėl jie nepavargę ir dirba kaip paprastai – tamsiosios srovės stipris tas pats. Susumavę gauname, kad vos stimului pranykus, periferija dėl nuovargio siunčia mažiau signalų nei centras, tad santykinai matuojant, centras aktyvesnis. Aktyvesnis centras – aktyvesnis teigiamas jo signalas. Paskui atsistato įprastinis signalas, nes pamažu tie nuvargę fotoreceptoriai atsigauna.

  • Ar linijų detektoriai pirminėje regimojoje žievėje (V1) yra įgimti, ar atsiranda su patirtimi?

Hubel ir Wiesel (1963) tyrimai su kačiukais rodo, jog net patys jauniausi kačiukai jau turi tokius detektorius. Tačiau pastebimas ir tų detektorių subrendimas (pvz., tapimas selektyvesniais tam tikrai krypčiai) laikui bėgant. Klausimas tada toks: ar patirtis (vaizdinės informacijos gavimas) lemia tokį brendimą, ar tai įvyksta natūraliai, tiesiog pačiam kačiukui augant (kaip kad, pavyzdžiui, paauglių brendimas prasideda natūraliai, ne dėl patirties, bet ne iš karto, o jau tik po dešimtųjų gyvenimo metų). Tuo tikslu jie tyrė normaliai besivystančius kačiukus ir kačiukus su nuo gimimo užsiūtomis akimis. Detektorių brendimas buvo kur kas ryškesnis normaliai besivystančių kačiukų – vadinasi, vaizdinė informacija reikalinga (Blakemore & Van Sluyters, 1975).